QUARTZKLOCKOR

De elektroniska klockorna är till största delen batteridrivna. De finns idag även energikällor i form av solceller och små generatorer inbyggda i klockorna som drivs via handens rörelse. Energin till klockans drift lagras i batterier eller ackumulatorer, de förbrukas och åldras och måste bytas med jämna mellanrum. De analoga quartzklockorna har kugghjul och packningar på samma sätt som mekaniska och behöver också service. Vid standard batteribyte i din klocka bör du vända dig till en auktoriserad återförsäljare av varumärket eller ett auktoriserat servicecenter. Det är viktigt att använda originalverktyg när man öppnar och stänger boetterna. Har klockan varit öppen ska tätheten kontrolleras. Man bör byta batteri vart annat år, för att undvika skador på urverken genom batteriläckage.  Skall klockan inte användas på en lägre tid skall man ta ur batteriet.