MAGNETISM

Vår omgivning är idag full av magnetism och elektromagnetisk strålning. Den är osynlig för det mänskliga ögat men den kan påverka våra armbandsur. På 1930-talet började elektriska maskiner och generatorer bli vanliga, man började tillverka klockor med inbyggt magnetskydd. Man utvecklade även omagnetiska material till spiralfjädrarna. Klockorna fick namn som Pilotwatches, Railmaster och Ingenieur. Då var det förhållandevis få yrkesgrupper som kom i kontakt med magnetismen, idag är alla omgivna av elektriska apparater som exempelvis mobiler, datorer, köksapparater, induktionshällar, magnetlås, kraftledningar, magnetröntgen.  Få av dessa apparater har inbyggd avskärmning för den magnetism de skapar. Analoga quartzur stannar när de kommer i starka magnetfält, klockans lilla motor orkar inte dra sig ur det större magnetfältet. Effekten blir att klockan saktar sig, ofta oregelbundet. Klockor med ett mekaniskt urverk har väldigt känsliga komponenter som är placerade tätt inpå varandra. Om en endaste del i verket blir magnetiserad kommer andra delar i verket att dras till det magnetiserade området och detta är förödande för klockans tillförlitlighet. Om klockan har blivit magnetiserad måste den bli avmagnetiserad för att fungera tillförlitligt igen. De störningar som uppkommer genom magnetismen är svåra att identifiera och härleda, detta skapar många gånger irritation och missnöje med att klockan är otillförlitlig.  Man kan med små enkla rutiner, undvika de vanligaste orsakerna till störningar. Lägg inte mobil och klocka tillsammans. Lägg av klockan vid matlagning med induktionshäll. Ta av klockan när man går genom säkerhetskontrollen på flygplatser.